vytvořil: Martin Drobny (A)

beachliga 2020/21 - novinky, aktuální situace

Všichni už napjatě čekáte, až to zase vypukne.. tak je to tady. Jen jsme, stejně jako v závěru loňské sezóny, trochu ovliněni aktuální corona-situací, proto je třeba zavést jistá opatření:

  • - turnaje jsou stále v plánu dle zveřejněného termínovníku
  • - všechny kategorie se ale nově budou hrát systém pro 16 dvojic / liga (tj. u dětských kategorií se kapacita ligy sníží z 32 na 16 - max počet lig se ale odpovídajícím způsobem upravuje na 4)
  • - po každé skončené lize dojde k dezinfekci sportovního vybavení a minimální pauze 20 minut z důvodu kumulace osob po skončené lize
  • - zákaz vstupu do haly osobám mimo organizátory, rozhodčí a trenéry. Doporučujeme osobám v hale nosit roušky/ respirátory
  • - hráči při registraci předkládají čestné prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 (vzor bude součásti info k turnaji)

Jdi zpět